Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

będzie umieszczony w tym miejscu

po konsultacji z Rada Rodziców.

(po 10.09)