Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku; Technikum nr 9 Lotnicze; LXXXIV Liceum Ogólnokształcące
STRONA GŁÓWNA - ARTYKUŁY - DOWNLOAD - REKRUTACJA - LINKI - GALERIA - PROJEKTY UNIJNE - ANKIETY
Znajdź   
 
Nasza szkoła
Myśl na poczatek:
''Wykształcenie jest tym,
co mądremu pokazuje,
jak mało umie,
głupiemu zaś daje złudzenie,
że umie dużo.'' ;-)
autor: Julian Tuwim
Menu

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
Profil
Patron
Kontakt
Kierownictwo szkoły
Nauczyciele
Pedagodzy
Rada Rodziców


Dziennik elektroniczny

Technikum nr 9
Profil
Harmonogram egzaminów 2018
Raport uznania wiedzy
Szkolenie lotnicze

LXXXIV L.O.
Profil - klasa ogólna
PROJEKTY UNIJNE

UCZNIOWIE
Plan Lekcji - 2018/19.
Terminarz - 2018/19
Bursa dla uczniów
Inne bursy
Szkolenie sam./szyb.
POMÓŻ!!!
DOKUMENTYREKRUTACJA
System rekrutacji (od 27.IV)
Informacje dla kandydatów

Strony przedmiotowe
NARWIK - konkurs matematyczny
DORADZTWO ZAWODOWE
INFORMATYKA
CZYNNIKI LUDZKIE
UTW

Galerie

PDF Reader

Do przeglądania części zawartości wymagana jest obsługa pdf
GŁOŚNIK PLAZMOWY
GŁOŚNIK PLAZMOWY


Co to takiego?
Jest to rodzaj głośnika wykorzystują cy zmiany ciśnienia powstają ce wskutek zmian temperatury łuku elektrycznego wywołanych zmieniają cym się natę żeniem prą du płyną cego przez łuk. Opisany przeze mnie sposób budowy własnego głośnika plazmowego jest dość prosty a przy tym zapewniają cy niesamowity efekt i bardzo wysoką sprawność .


Historia
Historia urzą dzeń tworzą cych dźwię k za pomocą plazmy zaczyna się w 1899 roku razem z „Grają cym łukiem”, instrumentem muzycznym bazują cym na antycznych wę glowo-łukowych lampach, które były używane do oświetlania ulic w Londynie. Fizyk William Duddell podją ł się zadania uciszenia hałaśliwych lamp łukowych. Skończyło się to odkryciem, że zmiany napię cia zasilają cego lampę powodują zmiany czę stotliwości dźwię ku jaki wydaje lampa. Potem,
w 1946 roku, doktor Siegfried Klein spróbował użyć wyładowania koronowego do tworzenia dźwię ku. Wynalazek zadziałał. Dr Klein opatentował wynalazek pod francuskim patentem numer 1,041,790, i amerykańskim numer 2,768,246. W 1954 ruszyły prace nad produkcją głośnika plazmowego w USA. Jako produkt komercyjny pierwszy głośnik wyprodukowano w 1956 roku.

Głośniki plazmowe były również sprzedawane w Anglii, Niemczech i Francji pod nazwami takimi jak IonoPhone, Ionovak lub IonoFane. Dużo później, dr Klein opatentował jeszcze kilka projektów głośników plazmowych. W dwóch z nich zrezygnowano z tuby wykorzystywanej we wczesnych projektach i skoncentrowano się na emisji dźwię ku w przestrzeni dookólnej. Pomimo nowych pomysłów nadal używano lamp elektronowych. W końcu, w 1993 roku, dr Klein zbudował głośnik oparty całkowicie na półprzewodnikach, który zaczę to produkować
w Niemczech przez firmę MAGNAT jako MP-02.

Dziś wiele wysoko-napię ciowych i wysoko-prą dowych MOSFET’ów jest dostę pnych. Pozwala to na obniżenie kosztów, poboru mocy i rozmiarów. Żeby zmaksymalizować sprawność , w moim projekcie, używam modulacji wypełnienia sygnału jako sposobu połą czenia czę stotliwości słyszalnych z czę stotliwością generatora wysokiego napię cia.

Potrzebne czę ści
Pierwszą rzeczą którą musimy mieć jest transformator wysokiego napię cia od TV. Najlepsze są te z nowszych telewizorów,


tz. posiadają ce wiele uzwojeń wtórnych połą czonych diodami na wysokie napię cie. Trafa HV ze starych TV

dają gorsze efekty ponieważ mają dużo mniej zwojów na uzwojeniu wtórnym przez co napię cie które wytwarzają jest dużo mniejsze a tym samym i łuk zapala się przy dużo mniejszej odległości. Zapalonego łuku raczej nie rozcią gamy za każdym włą czeniem głośnika ponieważ jest to dość kłopotliwe. Taki krótki łuk gra dość cicho wię c zalecane jest użycie traf z nowszych TV. Niezdatne do użycia są natomiast trafa HV z monitorów,

oprócz diód posiadają one również kondensator skutkiem czego zamiast łuku otrzymamy strzelają ce iskry. Po zdobyciu odpowiedniego trafa HV musimy jeszcze znaleźć wyprowadzenia wysokiego napię cia. Końcówka dodatnia nie stanowi problemu, najczę ściej jest to gruby czerwony kabel wychodzą cy z góry trafa. Zupełnie inaczej ma się sprawa z końcówką ujemną . Jako że diody HV dzielą ce uzwojenia zaczynają przewodzić dopiero przy pewnym napię ciu (20-25V), nie możemy znaleźć wyprowadzenia ujemnego przy pomocy miernika uniwersalnego. Oto sposób w jaki to robimy: podłą czamy dodatnią końcówkę do bieguna ujemnego źródła napię cia stałego np. 25V, a woltomierzem podłą czonym do bieguna dodatniego sprawdzamy wszystkie końcówki znajdują ce się na spodzie naszego trafa. Końcówka na której pojawi się napię cie jest końcówką ujemną .

Lista czę ści

Transformatory:
-Trafo HV od TV (opis powyżej)
-Trafo zasilają ce 24V 200W
-Trafo zasilają ce 15V 20W

Półprzewodniki:
-IRFP250
-SG3525
-7815
-Mostek Gretza 50A 400V
-Mostek Gretza 1A

Kondensatory:
-4x0,1uF
-3,3nF
-10nF
-1000uF 25V elektr.
-470uF 25V elektr.
-20000uF 60V elektr.

Oporniki:
-2x10KOhm
-2,2KOhm
-potencjometr 47KOhm
-potencjometr 10KOhm
-100OhmUruchomienie
Po złożeniu całości, najpierw załą czamy zasilanie 15V, potencjometry ustawiamy w połowie, ustawiamy przerwę iskrową na ok. 1,5cm i załą czamy 33V, wypełnienie i czę stotliwość ustawiamy tak aby łuk był niebiesko-fioletowy. W tym momencie należy zamienić miejscami wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego trafa HV, jeżeli łuk bę dzie „silniejszy” należy tak zostawić , jeśli bę dzie słabszy należy powrócić do poprzedniego połą czenia. Potem należy podłą czyć sygnał audio i metodą eksperymentów tak ustawić potencjometry i przerwę iskrową aby łuk zapalał się jak najdłuższy, był niebiesko-fioletowy i grał jak najgłośniej. Należy również zadbać o temperaturę MOSFET’u przy ustawianiu. Maksymalna temperatura pracy IRFP250 wynosi 150 stopni Celsjusza, wię c póki da się dotkną ć jest ok.

Uwagi konstrukcyjneNależy zwrócić uwagę na to aby połą czenia były jak najkrótsze, w szczególności połą czenie układu scalonego z bramką MOSFET’u. Ważną rzeczą jest aby łuk palił się pionowo a nie poziomo. Poziome położenie łuku powoduje że łuk „chce ulecieć ” czego skutkiem jest okresowe gaśnię cie łuku co generuje niepożą dane dźwię ki.
Radiator powinien być duży ponieważ MOSFET generuje znaczne ilości ciepła, zwłaszcza podczas dłuższej pracy. Na uwagę zasługuje również mocowanie elektrod przerwy iskrowej, przy dłuższej pracy elektrody bardzo się rozgrzewają co może spowodować stopienie się mocowań nieodpornych na ciepło. Uzwojenie pierwotne trafa HV składa się z 10 zwojów nawinię tej grubym kablem na rdzeniu ferrytowym trafa. Z powodu że w transformatorze HV wystę pują diody ma znaczenie w jaki sposób podłą czymy uzwojenie pierwotne. I ostatnia najważniejsza rzecz, sygnału audio nie można pobierać z komputera. Powoduje to po pewnym czasie do zniszczenia układu, tz. pali się układ scalony i MOSFET. Dlaczego? Nie wiem. Ale potwierdziłem to doświadczalnie, pod żadnym pozorem nie należy podłą czać głośnika do wyjścia karty dźwię kowej komputera, to nie zniszczy go od razu, zrobi to po pewnym czasie.

Jak to działa?
Zasada działania jest prosta. Układ SG3525 generuje prostoką tny sygnał którego wypełnienie i czę stotliwość ustalamy potencjometrami. Czę stotliwość wynosi ok. 45KHz wię c jest niesłyszalna dla człowieka. Jednak sygnał audio doprowadzony do końcówki SG3525 odpowiedzialnej za sterowanie wypełnieniem sygnału za pomocą napię cia powoduje zmiany prą du płyną cego przez uzwojenie pierwotne trafa HV, a tym samym prą du płyną cego przez uzwojenie wtórne i łuk. Zmiany prą du płyną cego przez łuk powodują zmiany jego temperatury a tym samym zmiany ciśnienia, co skutkuje powstaniem dźwię ku.

UWAGA! W układzie wystę pują napię cia groźne dla zdrowia, należy zachować ostrożność !

Życzę przyjemnej budowy!

opracowanie: Maciek Wawiorowski - 2TA

 Dodane przez atka_r dnia marzec 01 2009 15:23:05 · 5746 Czytań Drukuj

PART-147
Technikum posiada
jako pierwsza ! w Polsce
szkoła ponadgimnazjalna.

CERTYFIKAT
PART-147

w zawodzie
technik awionik
technik mechanik lotniczy
UTW
Ostatnie Artykuły
Recenzja Oskara Hamlet
Recenzja Oskara - We...
Certyfikat
Szlachetna paczka
Recenzja Klaudii
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Pogoda
Pogoda w Warszawie