Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku; Technikum nr 9 Lotnicze; LXXXIV Liceum Ogólnokształcące
STRONA GŁÓWNA - ARTYKUŁY - DOWNLOAD - REKRUTACJA - LINKI - GALERIA - PROJEKTY UNIJNE - ANKIETY
Znajdź   
 
Nasza szkoła
Myśl na poczatek:
''Wykształcenie jest tym,
co mądremu pokazuje,
jak mało umie,
głupiemu zaś daje złudzenie,
że umie dużo.'' ;-)
autor: Julian Tuwim
Menu

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
Profil
Patron
Kontakt
Kierownictwo szkoły
Nauczyciele
Pedagodzy
Rada Rodziców


Dziennik elektroniczny

Technikum nr 9
Profil
Harmonogram egzaminów 2018
Raport uznania wiedzy
Szkolenie lotnicze

LXXXIV L.O.
Profil - klasa ogólna
PROJEKTY UNIJNE

UCZNIOWIE
Plan Lekcji - 2018/19.
Terminarz - 2018/19
Bursa dla uczniów
Inne bursy
Szkolenie sam./szyb.
POMÓŻ!!!
DOKUMENTYREKRUTACJA
System rekrutacji (od 27.IV)
Informacje dla kandydatów

Strony przedmiotowe
NARWIK - konkurs matematyczny
DORADZTWO ZAWODOWE
INFORMATYKA
CZYNNIKI LUDZKIE
UTW

Galerie

PDF Reader

Do przeglądania części zawartości wymagana jest obsługa pdf
PROJEKTY UNIJNE


PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ2018/2019"SZKOŁA Z POLOTEM"


-OPERATOR DRONÓW-


ETAP I - rekrutacja 1. odbywa się w dniach: 20.09.2018 - 04.10.2018
 2. dotyczy uczniów technikum z klas II, III i IV
 3. należy uważnie przeczytać regulamin 2018/19
  (znajdujący się poniżej)
 4. następnie należy pobrać w gabinecie wicedyrektora (p.6) lub wydrukować ze strony szkoły:
  1. formularz zgłoszeniowy
  2. ankietę motywacyjną
 5. następnie należy uważnie wypełnić czytelnie, długopisem oba dokumenty!
  (niepełnoletni/nia - potrzebna zgoda rodziców!
  Uwaga! TYLKO zgłoszenie do zajęć dodatkowych -druga strona formularza - wypełniamy ołówkiem!)
NIE SPÓŹNIJ SIĘ !


REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2018/19 (.pdf)


DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 2018/19 (.pdf)

Ankieta motywacyjna dla kandydatów do udziału w projekcie 2018/19 (.pdf)

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie 2018/19 (.pdf)

GRUPY

Przydział do grup

AKTUALNE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

>>> Uwaga jest nowy harmonogram z 23.11.18r. proszę zwrócić uwagę na zmianę dat

HARMONOGRAM zajęć grupowych X-XII 2018 wg. dat(.pdf)

HARMONOGRAM zajęć grupowych X-XII 2018 wg. grup(.pdf)

ANKIETA KONTAKTOWA - proszę o wypełnienie jak najszybciej!2017/2018"SZKOŁA Z POLOTEM"


-OPERATOR DRONÓW-

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 989 562,50 ZŁ
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 791 650,00 ZŁ

CELE PROJEKTU:


1) nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez min. 90% biorących udział w projekcie uczniów Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie,
2) podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie służące poprawie skuteczności edukacji zawodowej,
3) ułatwienie uczestnikom projektu wejścia na rynek pracy.

PLANOWANE EFEKTY:


1) Wzrost umiejętności zawodowych u min. 83 uczniów Technikum nr 9 Lotniczego,
2) Wzrost poziomu kompetencji miękkich u min. 83 uczniów Technikum nr 9 Lotniczego,
3) zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych przez uczestników projektu, wyposażenie ich w dodatkowe uprawnienia zwiększające konkurencyjność na rynku pracy oraz umożliwienie nauki/pracy z nowoczesnym sprzętem, dzięki czemu nabędą lub udoskonalą umiejętności wymagane przez pracodawców.

>>>>>>>REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (.pdf)Aktualności!,


UWAGA!!!
>>>>>>Przydział do grup na szkolenia kompetencji miękkich
>>>>>>Przydział do grup na szkolenie - VLOS
>>>>>>SZKOLENIE PRAKTYCZNE NA LOTNISKU!!! - zapisy zmiana 26.02.2018
>>>>>>HARMONOGRAM marzec-maj 2018 według dat - podział grup taki jak na VLOS zmiana 29.03.2018

>>>>>>HARMONOGRAM marzec-maj 2018 według grup - podział grup taki jak na VLOS zmiana 29.03.2018

UWAGA drobna zmiana!
-grupa 2 zajęcia "Budowa i eksploatacja BSP" zajęcia w poniedziałek 26.03.2018 o 14:30
-grupa 1 zajecia "Praktyczne zastosowanie BSP - Zasady przeprowadzania ekspertyz" środa 28.03 o 14:30

ANKIETA ADRESOWA - proszę pilnie wypełnić w celu polepszenia komunikacji

-grupa II zajęcia z 11.05 przełożone na 25.05

Nowy harmonogram według grup zmiana 9.05.2018

Nowy harmonogram według terminów zmiana 9.05.2018

Nowy harmonogram według terminów zmiana 22.05.2018


UWAGA! SPOTKANIE ZAWODOZNAWCZE
połączone z rozdaniem zaświadczeń i materiałów ukończenia szkolenia Energetycznego
odbędzie się 21.05 w poniedziałek o godzinie 10:45 sala 9

Terminy wyjazdowych zajęć filmowanie i fotografowanie z powietrza:

26.05 - godz. 8:00-16:30 grupa I
01.06 - godz. 8:00-16:30 grupa VI
02.06 - godz. 8:00-16:30 grupa II
03.06 - godz. 8:00-16:30 grupa III
09.06 - godz. 8:00-16:30 grupa V


INFORMACJA na tema badań:
kontakt do firmy ENDO-MED
797 994 000
tfijolek@endo-med.pl


Tu widać dane jakie trzeba znać/mieć przy sobie w czasie wydawania przepustek do firm LS Technics i LINETECH + dodatkowo (seria i data ważności dowodu osobistego)

Egzamin teoretyczny 27.05 ul. Twarda 1
gr. I i II - godz. 12:-14:00
gr.III i IV - godz. 14:00-16:00
gr. V i VI - godz. 16:00-18:00


>>>>>>Regulamin stażu projekt
>>>>>>Umowa firma - stażysta - OWSIMPprojekt
>>>>>>Umowa SZKOŁA - stażysta - OWSIMP DO WYPEŁNIENIA według instrukcji poniżej - dostarczyć do szkoły 3 egz. najpóźniej 9.07
>>>>>>INSTRUKCJA do umowy SZKOŁA - stażysta - OWSIMP dostarczyć do szkoły 3 egz. najpóźniej 9.07
>>>>>>Umowa z firmą przyjmującą na staż a OWSIMP projekt
>>>>>>Szablon programu praktyk pusty
>>>>>>Umowa o dofinansowanie dojazdów na stażstażysta - OWSIMP
>>>>>>Przykładowy program stażu - na czerwono przykładowe zagadnienia dla technika informatykaprzykładowe treści


DOKUMENTY DO PRZEPUSTKI na 15.06 - staz w LSAS

dowód osobisty lub paszport (jesli ktos nie ma zgłosić!)
oryginały swiadectyw ukończenia szkoły GIMNAZJUM, i szkoły podstawowej
>>>>>>Kwestionariusz dla stażysty
>>>>>>Oświadczenie rodziców dla uczniów niepełnoletnich
>>>>>>Oświadczenie o przebiegu zatrudnienia (wypełniają tylko ci, którzy pracowali na umowę o pracę) i kształcenia
>>>>>>Do Straży Granicznej
>>>>>>Wniosek o wydanie przepustki
>>>>>>WZÓR wypełniena powyższej dokumentacji
Dokumentacje wypełnia się drukowanymi literami (tak dla niektórych będzie lepiej!)
>>>>>>Oświadzcenie do ULC2016/2017Z przyjemnością zawiadamiamy, że rusza nabór do projektu

- Staż na start II -


Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy/ technik awionik,:
- którzy w dniu wyjazdu będą uczniami klasy III lub IV (czerwiec 20 osób) i II (wrzesień 10 osób), - którzy nie uczestniczyli jak dotąd w podobnym projekcie mobilności

Zasady naboru:


= Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie http://narwik.vdl.pl/
= Dokumenty rekrutacyjne (załączniki nr 2-5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) przyjmuje p. Ryszard Rurak w sali 27
= Termin złożenia dokumentów: od 02 do 31 stycznia 2017;
= O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydować suma punktów przyznana za kryteria szczegółowe określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin projektu
Załącznik nr 2 - Formularz kandydata
Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata
Załącznik nr 4 - Zgoda rodzica
Załącznik nr 5 - Opinia wychowawcy

Zapytania w sprawie projektu:
p. Ryszard Rurak w szkole
oraz
p. Ilona Finc w Dz-consulting
tel. 505 796 354
e-mail: ilona.finc@dz-consulting.pl
https://www.facebook.com/staznastart
2015/2016Z przyjemnością zawiadamiamy, że rusza nabór do projektu "Staż na start".
Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie minimum klasy III i IV, kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy/ technik awionik.
Terminy stażu:
-17-30.04.2016 - 20 osób;
-29.05-11.06.2016 - 17 osób.
Zasady naboru:
-Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
Dokumenty rekrutacyjne (załączniki nr 2-5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) przyjmuje Kierownik Szkolenia Praktycznego ? Pan Ryszard Rurak;
-Termin złożenia dokumentów: od 09 do 20 listopada 2015;
-W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidywana liczba miejsc, tj. 37 miejsc stażowych oraz 4 miejsca rezerwowe, zajmowanych wg kolejności zgłoszeń, o miejscu na liście uczestników projektu będzie decydować zebrana suma punktów za poszczególne kryteria oraz wynik dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapytania w sprawie projektu:
Ilona Herok, tel. 505 796 354
e-mail: rekrutacja@dz-consulting.pl
https://www.facebook.com/staznastartRegulamin projektu
Załącznik nr 2 - Formularz kandydata
Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata
Załącznik nr 4 - Zgoda rodzica
Załącznik nr 5 - Opinia wychowawcy

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na


stronie internetowej lidera projektu - DZ-CONSULTING,
profilu na Facebooku -FACEBOOK DZ-CONSULTING
oraz u Partnera projektu ? EuroMind pod adresem - EUROMIND

W związku z zakończeniem udziału w stażach uczniów naszej szkoły,
prezentujemy rezultaty wypracowane przez naszych wychowanków podczas pobytu w Hiszpanii:


- grupa 1 - 16.04-30.04.2016 RAPORT gr1

- grupa 2 - 28.05-11.06.2016 RAPORT gr2SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DOTYCZACE PROJEKTU,,Profesjonalne szkoły”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Projekt opracowany przez Dzielnicę Włochy we współpracy z partnerem zewnętrznym Syntea S.A. i konsultowany z Dyrektorami Szkół, spełnił kryteria formalne, uzyskał wysoką ocenę merytoryczną przez co został rekomendowany do dofinasowania.
Całkowita wartość projektu to kwota 413 426,10 zł.

,,Profesjonalne szkoły”; – to projekt skierowany do 120 uczniów z LXXIII Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi z Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca w Warszawie (70 uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie) oraz. LXXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku. (50 uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie).

W ramach projektu dla uczniów w/w placówek przewidziane jest następujące wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z:

- z zakresu technologii informacyjnych (120h lekcyjnych),
- języka angielskiego (120h lekcyjnych),
- języka hiszpańskiego (120h lekcyjnych),
- z zakresu przedsiębiorczości (50h lekcyjnych),
- z doradztwa edukacyjno-zawodowego (40h lekcyjnych).

Zajęcia w/w szkołach w ramach projektów będą odbywały się w grupach 10-cio osobowych. Uczestnictwo ucznia w projekcie nie wiąże się z koniecznością udziału we wszystkich w/w typach wsparcia.
Zajęcia z zakresu języków obcych będą odbywały się na poziomach biegłości językowej - podstawowych.

Ponadto szkoły zostaną wyposażone w nowy sprzęt komputerowy.
Udział w projektach będzie bezpłatny, tzn. uczestnicy nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.


Realizacja przedsięwzięć zaplanowana jest na:
rok 2013 i pierwszą połowę 2014.:

List Burmistrza dzielnicy Włochy w sprawie realizacji projektów unijnych

Regulamin projektu Profesjonalne szkoły

Formularz zgłoszeniowy do projektu Profesjonalne szkoły

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Profesjonalne szkoły

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu Profesjonalne szkoły
,,ZAPOBIEGANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ CHOROBOM PRZEWLEKŁYM
POPRZEZ EDUKACJĘ SPOŁECZEŃSTWA
W ZAKRESIE ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ


SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE KIK 34
SZKOŁA REALIZUJE PROGRAM W RAMACH SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Prezentacje: DLA RODZICÓW DLA NAUCZYCIELI
PREZENTACJE UCZNIÓW:
01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09;
,,Jak przewieźć słonia samolotem…”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Projekt opracowany przez Dzielnicę Włochy we współpracy z partnerem zewnętrznym Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej i konsultowany z Dyrektorem Szkoły, spełnił kryteria formalne, uzyskał wysoką ocenę merytoryczną przez co został rekomendowany do dofinasowania.

Całkowita wartość projektu to kwota 345 490,35 zł.

,,Jak przewieźć słonia samolotem…”; –; to projekt skierowany do 100 uczniów z Technikum Nr 9 Lotniczego w Warszawie).

W ramach projektu dla uczniów w/w placówek przewidziane jest następujące wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z:

- z zakresu towarowego transportu lotniczego i frazeologii lotniczej w języku angielskim (116h lekcyjnych),
- indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (2h lekcyjne dla jednego Uczestnika),
- praktyk zawodowych i wizyt studyjnych (160h),


Ponadto szkolne pracownie zajęć praktycznej nauki zawodu zostaną wyposażone w projektor multimedialny, tablicę multimedialną oraz książki i skrypty o tematyce lotniczej.
Udział w projektach będzie bezpłatny, tzn. uczestnicy nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Realizacja przedsięwzięć jest zaplanowana na rok 2014 i 2015.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne do uczestnictwa w projekcie należy składać w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy i deklaracje:
Formularz1 Formularz2
Deklaracja Oświadczenie1 Oświadczenie2
Projekt realizowany we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną dla grupy uczniów Technikum nr 9 Lotniczego - jednej z 40 szkół wytypowanych z całej Polski - realizujących rozszerzony program nauki matematyki i fizyki.
O PROJEKCIEPART-147
Technikum posiada
jako pierwsza ! w Polsce
szkoła ponadgimnazjalna.

CERTYFIKAT
PART-147

w zawodzie
technik awionik
technik mechanik lotniczy
UTW
Ostatnie Artykuły
Recenzja Oskara Hamlet
Recenzja Oskara - We...
Certyfikat
Szlachetna paczka
Recenzja Klaudii
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Pogoda
Pogoda w Warszawie